tel. 0293-140 30

info@tbplat.se

TIERPS VENTILATIONSTEKNIK

 

när luften vi andas är viktig......

Att hålla bra skick på sin ventilationsanläggning är en bra investering både för hälsan och ekonomin. Anläggningen skall förse oss med luft att andas samt föra bort föroreningar som alstrats. Det är då viktigt att sköta sin anläggning för den skall kunna ge oss rätt mängd luft till bästa möjliga luftkvalitet.

En dåligt skött anläggning kostar också onödigt mcket i drift. Det finns mycket pengar att spara om man underhåller underhåller sin anläggning och har kontroll på att den fungerar så optimalt som möjligt.

 

Ring och boka service och kontroll av din anläggning: 0293-140 30

 

Teckna serviceavtal med oss så håller vi koll på din anläggning.