tel. 0293-140 30

info@tbplat.se

TIERPS VENTILATIONSTEKNIK

 

när luften vi andas är viktig......

Vi tillbringar tillbringar idag allt större tid innomhus.

Det blir då allt viktigare för vår hälsa att ha ett bra inneklimat. Luften vi andas bör vara så fri som möjligt från föroreningar (koldioxid, fukt, lukt, emmisioner från material mm) för att vi skall må bra. Den skall även ha en lagom temperatur för att vi skall fungera bra.

Vi kan idag till viss del rena vår inomhusluft genom olika filtreringar, men måste ändå till största del förlita oss till naturens reningssystem i uteluften.

 

Det är lönsamt både för hälsa och ekonomi att ta väl han om sitt inneklimat

Med ökande energipriser har det blivit kostsamt att ventilera bort föroreningar. Lösningen på detta kan vara energiåtervinning, behovsstyrning, energisnåla fläktar mm.

Vi hjälper er att hitta en bra lösning utan att behöva kompromissa med luftkvaliten